Govis

Premiksi gaļas liellopiem, piena liellopiem un jaunlopiem

Premiksi gaļas liellopiem

Liellopu uzbarošanai nepieciešama liela dienas uzturdeva. Ir ļoti svarīgi izmantot atbilstošu barošanas stratēģiju, un tas attiecas uz visiem dzīvniekiem (suga, dzimums u.c. faktori). Daudzu gadu darbā Vilofoss ir uzkrājis praktisku pieredzi saistībā ar barošanas stratēģijām un izveidojis ciešu sadarbību ar lauksaimniekiem, tāpēc mums ir nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu atbilstošus barošanas produktus jūsu uzņēmumam.

 

Premiksi piena liellopiem

Mūsdienās piena liellopi ir ražīgi jau laktācijas sākumposmā. To nodrošina mūsdienu lauksaimniecībai raksturīgā audzēšanas intensivitāte un efektīvā biotehnoloģija. Piena liellopiem ir jānodrošina augstākā līmeņa aprūpe un pareiza barošana — īpaši pirmajās 100–150 laktācijas dienās.

Daudzu gadu darbā Vilofoss ir uzkrājis praktisku pieredzi saistībā ar barošanu, tāpēc mēs izprotam, cik liela nozīme ir kvalitatīvai barībai, un varam piedāvāt katrai liellopu grupai īpaši izstrādātus barošanas produktus.

 

Premiksi jaunlopiem

Jaunlopus ir ļoti svarīgi sākt pareizi barot jau kopš dzīves pirmajām dienām. Dzīves sākumposmā augstākā līmeņa aprūpe un pareiza barošana ir īpaši svarīga. Uzņēmuma Vilofoss gadiem ilgi uzkrātā pieredze darbā ar lauku saimniecībām sniedz mums iespēju nodrošināt kvalitatīvus liellopu labturības, aprūpes un barošanas produktus.